کابین

کابین های آسانسور باید طوری ساخته شوند که از استحکام لازم برخوردار باشند.

بخش های مهم کابین آسانسور شامل دیواره ها ، کف ، سقف آسانسور بایستی از لحاظ مکانیکی مستحکم باشد. نکته ای که در مورد کابین آسانسور حائز اهمیت است مقاومت کابین در برابر نیرو های وارده در زمان حرکت کابین یا هنگام عمل کردن ترمز ایمنی ( پاراشوت ) و یا برخورد با‌ضربه گیرهای ته چاهک است.باید دانست اتاقک ، یوک کابین ، کفشک ها، دیواره های کف و سقف کابین آسانسور بایستی توان تحمل فشارهای وارده را داشته باشند.کابین آسانسور بایستی کاملا بسته شود و تنها درب ها ، دریچه های اضطراری و منافذ تهویه هوا در آن باز باشد.

نمایش یک نتیجه

فهرست